Home

Wanneer u uw organisatie inricht en ontwikkelt met rollen, kies u voor een moderne en vooruitstrevende denk- en werkwijze. Een denkwijze die inhoud geeft aan sociale innovatie en innovatief organiseren. Een werkwijze die past bij een veranderende blik op werk en veranderende arbeidsverhoudingen.
Wanneer u kiest voor rollen, geeft u invulling aan de volgende principes:
 

Van controle & regels naar vertrouwen

Door helder te zijn over doelen en resultaten, kunnen medewerkers met een minimum aan regels zelf kiezen hoe ze deze doelen en resultaten behalen. Rollen zijn de basis voor doelen en resultaten.
Van vakmanschap naar professionaliteit

Goed zijn in je vak is belangrijk, maar een vakman wordt professional als vakmanschap waarde toevoegt voor de klant en de organisatie. Rollen geven een gezicht aan professionaliteit.
Van ‘bijwonen’ naar bijdragen

In organisaties is veel onbenut talent. Terwijl iedereen talenten heeft. Door mensen aan te spreken op hun talenten, worden organisaties leuker en effectiever. Rollen zijn een taal waarin we kunnen praten over talenten en de inzet en ontwikkeling van talent.

Hoe ons werk verandert


Naar rollen, resultaten en talenten


(P&Oactueel, 14-02-12)

(…) Het concept functie is aan verandering onderhevig. Snelle ontwikkelingen en voortdurende veranderingen vragen om flexibiliteit en beweeglijke organisaties en dit heeft consequenties voor 'functies'. Decennia geleden werd de functie geïntroduceerd. Het was een functionele rol met bepaalde verantwoordelijkheden en benodigde kennis en vaardigheden, een functietitel, een niveau en een carrièrepad. Functies werden geïnstitutionaliseerd in functiebeschrijvingen en ingepast in het organigram. En nu verandert de wereld en gaat het niet alleen meer om ervaring, maar vooral om expertise (…).

Rollen in plaats van functies is een kenmerk van een veranderende arbeidsmarkt en veranderende arbeidsverhoudingen. Werken in een frame work van rollen geeft antwoorden op de bijbehorende vraagstukken op het gebied van aansturen, ontwikkelen, waarderen en belonen.

Stappenplan en werkwijze

Wat hebben rollen en talenten gemeen? In een goed ontwerp zijn rol en talent zoveel mogelijk synoniemen van elkaar. Inzetten en ontwikkelen in rollen betekent het inzetten op talenten van mensen; de dingen laten doen waar ze goed in zijn en beter in willen worden. Waar hun drijfveren liggen. Maar wel zo, dat de organisatiedoelen worden gehaald. Samen met opdrachtgevers ontwikkelden wij een methodiek en aanpak die ruimte laat voor maatwerk.

Klik op onderstaand stappenplan voor de download van de werkwijze.

De professionele professional

"We hebben professionele professionals nodig. Mensen die zo goed zijn in de administratieve routines, de regels en richtlijnen, dat zij ze blindelings kunnen toepassen. Ze moeten ze zo goed beheersen, dat ze er niet meer over hoeven na te denken, zodat ze hun hele professionele engagement kunnen inzetten voor het oplossen van problemen. Net als een top-pianist moeten ze hun vingerzetting, de akkoordenschema’s, de ritmes, en dergelijke tot perfectie beheersen. Bij goede pianisten zit dat allemaal in de vingers en de spieren, zodat ze hun hoofd en hart kunnen vrijhouden voor de interpretatie, de betekenis van het pianostuk dat ze vertolken. Zulke professionals sturen het management terug met huiswerk als regelingen niet goed ontworpen zijn. Zulke professionals zorgen ervoor dat de ict-systemen en de financiële systemen zodanig zijn ingericht dat ze hen faciliteren, in plaats van voor de voeten lopen. Zulke professionals klagen niet over de verkeerd ingerichte systemen en processen maar verbeteren ze totdat ze doen wat ze moeten doen. Zulke professionals houden zich aan de regels, richtlijnen en protocollen, omdat die geen enkel probleem vormen."

Klik op de afbeelding voor het gehele document.